Energetikai tanúsítvány készítése - energetikai tanúsítás

Mi az Energetikai Tanúsítvány?

Az Energetikai Tanúsítvány egy bizonyítvány lakásunkról, házunkról, üzletünkről, mely megmutatja, hogy ingatlanunk mennyire energiatakarékos az EU által előírt elvárt követelményszinthez képest.

Javaslatot ad energia és egyben rezsi költség- megtakarítási módokra, minden esetben a lehetőségek figyelembe vételével. Az Energetikai Tanúsítvány 10 évig érvényes.

Az Energetikai Tanúsítvány 2012. január 1-től kötelező kelléke minden ingatlan Adás- Vételi Szerződésnek, illetve az 1 évnél hosszabb időszakra vonatkozó Bérbeadási Szerződéseknek.

Az Európai Uniós Épületenergetikai direktíva 2003-ban jött létre és lépett hatályba. Tagállamok részéről a csatlakozás és a szükséges rendeletek, célkitűzések, törvények létrejötte kötelező volt annak érdekében, hogy az előírt célok megvalósuljanak.

A cél a következő:

 • Épületek energiafogyasztásának csökkentése
 • Megújuló energia használata
 • Mérsékelni a villamos energia fogyasztást

A tárgyban érvényes hazai jogszabályok és rendeletek értelmében a következő vonatkozások vannak érvényben: 7/2006 TNM rendelet Röviden: A rendelet hatálya kiterjed minden huzamos emberi tartózkodásra vonatkozó épületre, illetve épület részre. Az épületek energetikai jellemzőjének meg kell felelni a három szintű követelményrendszernek: I. A Határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények ( U érték, mértékegysége: W/ m2K) II. A fajlagos hőveszteség- tényezőre vonatkozó követelményérték ( q érték, mértékegysége W/ m3K) III. Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények ( Ep érték, mértékegysége: kWh/ m2a) Új építésű építmény esetén minimális elvárás a C kategóriának történő megfelelés. Az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű új épületek vagy jelentős felújítás alá eső épületek esetén további kötelező vizsgálatok és elvárások előírását tartalmazza ezen rendelet. A rendelet tartalmazza azon számítási módszerek leírását, mellyel kalkulálható mind a követelményérték, mind a vizsgált épület fajlagos hőveszteség tényezője, valamint összesített energetikai jellemzője.

A rendelet nem terjed ki az alábbi épületekre:

 • 50 m2-nél kevesebb hasznos alapterületű épület
 • Évi 4 hónapnál rövidebb időre igénybe vett épület
 • Felvonulási épület
 • Legfeljebb 2 évi használatra tervezett épület
 • Hitéleti célra igénybe vett épület
 • Világörökség részét képező építmény
 • Védett természetvédelmi területen létesített építmény
 • Nem lakás céljára szolgáló mezőgazdasági épület
 • Ipari épület ( ha a belső hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m3)
 • Sátorszerkezet
 • Sajátos építményfajta

176/2008 Kormányrendelet

A kormányrendelet értelmében az Energetikai Tanúsítvány készítése az alábbi esetekben kötelező: új épület építése meglévő épület (vagy lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása egy évet meghaladó bérbeadása 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasznú épület esetén. A rendelet továbbá tartalmaz az Energetikai Tanúsítvány készítésére vonatkozó tartalmi-formai követelményeket. 264/2008 Kormányrendelet A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálata.